1.Колко често сте се чувствали притеснени, потиснати, депресирани, раздразнителни или безнадеждни през последните две седмици?

1 от 9