1.Колко често сте се усещали нервни, тревожни или напрегнати през последните две седмици?

1 от 7