Отказ от отговорност

Антоанета Лейдъм не е психолог, психотерапевт или лекар. Всичко, което споделя в сайта, социалните мрежи, програми и други продукти е базирано на множество проучвания и личен опит. Моля, преди да предприемеш каквото и да било действие, към което и да било предизвикателство или съдържание предоставено от Тони, се консултирай с личния си лекар или със съответния сертифициран специалист в дадената област.

Антоанета Лейдъм не носи отговорност за грешки и неточности, които могат да бъдат намерени в текстовете на публикации, сайта и споделяната от него информация, или действията, които могат да бъдат предприети от потребителите на нейните услуги като резултат от споделената информация.

Изключена е възможността от Антоанета Лейдъм и упълномощени от нея лица да се търси отговорност за персонални, материални и имуществени щети.

Резултатите, които могат да се постигнат при изпълнение на споделеното от нея в програмите, видео клипове и споделена информация в онлайн пространството, са индивидуални, могат да варират при различните хора и не са гарантирани.